ค่าย EN CAMP คืออะไร

10370503_10154169553880093_1723656634_n
  ให้น้องๆ ได้รู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น
         ทางเราจะมอบทั้งความรู้และความสนุกสนานให้น้องๆ โดยผ่านทางกิจกรรมทั้งหลาย ภายในระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
         โดยน้องๆ จะได้พบกับ
         • พบกับท่านรองคณบดีและนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         • อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรม
         • ทัศนศึกษาดูงานที่ โรงงานอุตสาหกรรมถึง 5 แห่ง
         • ทัศนศึกษาดูงานที่ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
         • เกมส์ทางวิชาการที่สนุกสนาน
         • ทำความรู้จักภาควิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 8 ภาค
         • พบรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ
         • และท้ายที่สุด น้องๆ จะพบกับพี่ๆ ที่น่ารักที่พร้อมจะดูแลน้องๆ ตลอดค่าย
  วันจัดค่าย   

วันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2557

   สถานที่จัดค่าย   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายยุวชนวิศวกรรม   

         1. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ที่อยู่ในแผนการเรียน วิทย์-คณิต
         2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
         3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
         4. มีความสนใจศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

    ระเบียบการสมัครเข้าร่วมโครงงการค่ายยุวชนวิศวกรรม   
        1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองความประพฤติ
        2. ตอบคำถามที่แนบท้ายมากับใบสมัครด้วยความคิดของตนเอง
        3. ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
            – สำเนาระเบียนประวัติผลการเรียน (ปพ.1)
            – รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว โดยติดในใบสมัคร 1 รูป แนบมากับใบสมัครอีก 1 รูป
        4. ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์จ่าหน้าถึง

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 โดยถือตราประทับวันที่ไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ความเห็น